Skip to content

Samen met de inwoners Lokaal, duidelijk betrokken

Samen met de inwoners gaan we kijken hoe we willen dat Doetinchem er in de toekomst moet uitzien, waar moeten woningen komen, waar kunnen we winkelen en wat is de juiste locatie voor bedrijventerreinen. De mening van de inwoners staat centraal.
Lokaal Belang Doetinchem wil dat de gemeente naar de wijken gaat om de inwoners te horen. Wijkbelang / lokaal belang staat hierbij voorop!

Het centrum

Samen met de ondernemers en bewoners van het centrum gaan we duidelijke keuzes maken over vitaliseren van het centrum. Lokaal Belang ziet graag een 3-schillenprincipe als het gaat om het centrum. Hierbij denken wij aan een winkelschil, een horeca- en cultuurschil en een schil voor de dagelijkse boodschappen.
Samenwerken aan verbinding voor een vitaal en leefbaar centrum.

Leefbare wijken en dorpen

Binnen de gemeente zouden wijken & dorpen een centralere rol moeten gaan spelen. Korte lijntjes, snelle acties. Met het samenwerken in de wijk versterken we het naoberschap, samen maak je een krachtige verbinding. Samen met de bewoners, wijkagent, wijk-BOA en wijkregisseur en wijk/dorp comité willen we proactief aan de slag
in de wijken en dorpen. Elke wijk/dorp beschikt naast een gemeentelijk budget
ook over een eigen budget. Door deze samenwerking met betrokken bewoners
ontstaan mooie en ook sociale wijken

Sport

Bewegen en sport is belangrijk voor iedereen. Topclubs zoals de Graafschap en Orion samen met de actieve en betrokken verenigingen een extra stimulans in de wijken.
Samen kunnen we een mooi sportklimaat laten ontstaan.

Cultuur

Naast het huidige cultuuraanbod wil Lokaal Belang de professionele en sociale
krachten aan talenten in de wijk koppelen.

Wonen

Lokaal Belang Doetinchem wil samen met de wijken en dorpen dat de juiste woning op de juiste plek wordt gebouwd waarbij de vraag van de inwoners richting gevend is.

Dit betekent dat er voldoende variabel aanbod van mogelijkheden moet zijn, Van uuthuuskes tot koopwoning, van sociale huur tot vrije sector. Nieuw gebouw of verbouwd. duowoning of klein appartement in voormalig kantoor.
Ook wonen doe je samen in onze gemeente

Bereikbaarheid

Lokaal Belang Doetinchem vindt bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van onze gemeente zowel fysiek als digitaal.
Samen beter bereikbaar in de achterhoek.

Duurzaam Doetinchem

Behoud van de natuur in Doetinchem is zeer belangrijk. Wij dragen niet alleen zorg voor de huidige generaties, maar dragen ook voor de toekomstige generaties een grote verantwoordelijkheid. Met de in de Achterhoek aanwezige natuur en historische cultuur dient zorgvuldig te worden omgegaan. Niet alleen de leefbaarheid voor toekomstige generaties moet worden gewaarborgd, maar ook voor de economische toekomst is het behoud van natuur van groot belang. Meer weten?

Back To Top