Skip to content

Jouw mening Telt

Lokaal Belang Doetinchem vindt dat inwoners van onze gemeente niet 1x per 4 jaar hun stem mogen laten horen maar dat het mogelijk moet zijn als jij dat wilt! Dit doen we op verschillende manieren.

Wijk- & Dorpsraden

Lokaal Belang Doetinchem wil in nauwe samenwerking met de dorpsraden en wijkraden komen tot maatregelen om de leefbaarheid op peil te houden. Wat Lokaal Belang Doetinchem betreft nemen hier de dorpsraden en wijkraden ook het voortouw.

Buurtinitiatieven

Buurtinitiatieven dienen zoveel mogelijk omarmt te worden door gemeente Wijkagenten en wijkteams spelen een belangrijke rol bij buurtinitiatieven. Zij zijn tegelijk klankbord als hoeder en vormen daarom een belangrijke schakel hiervoor.

Vroeg betrekken bij de plannen

Wij vinden het belangrijk dat inwoners vroegtijdig op de hoogte worden gebracht van de plannen in eigen wijk of dorp. Dit doen we door de dorps- of wijkraad vroegtijdig bij de plannen te betrekken om de hoek, zodat inwoners niet voor verassingen komen te staan in een te laat stadium.

Hierbij moet helder en transparant uitleg worden geven welke uitgangspunten, randvoorwaarden en regelgeving aan deze plannen eraan ten grondslag liggen. Bevorderen van detailhandel in de kernen, en het mogelijk maken van stads-, land- en tuinbouw is van belang. Jong en oud profiteren hiervan.

Referendum of het meepraten van burgers

Lokaal Belang Doetinchem vindt het een goede zaak dat er voor belangrijke punten die veel ophef veroorzaken in wijken en buurten en burgerraadpleging plaatsvindt. Dit voor belangrijke onderwerpen die heel Doetinchem of de hele wijk kunnen raken.  Wat Lokaal Belang Doetinchem betreft mag er dus ook een wijkraadpleging worden ingesteld.

Back To Top