Skip to content

Het Plattenland

De stad verplaatst zich meer en meer richting het platteland, wat kan leiden tot conflicten. Dit zien wij vooral in het groeiende verzet tegen maatregelen uit Den Haag, maar ook op kleinere schaal dat bewoners zich verzetten tegen de komst van megastallen.

Hier moeten en kunnen wij alleen samen uitkomen, in gesprek blijven en zoeken naar mogelijkheden in plaats van zoeken naar de beperkingen.

Het agrarisch landschap verandert en verplaatst zich steeds meer richting de bewoonde wereld, de bewoners van de steden en dorpen willen meer en meer weten waar hun eten vandaan komt en experimenteren daar ook steeds meer van volkstuin tot aan stadsboederij en we zien ook meer verkooppunt bij de boerderij.

Lokaal Belang Doetinchem wil een goede balans in het buitengebied tussen natuur, landbouw, water, landschap, recreatie en toerisme. Zodat onze inwoners en bezoekers van onze gemeente nu, maar ook in de toekomst van ons omgeving kunnen genieten.

Megastallen

Lokaal Belang Doetinchem is tegen megastallen en intensieve veehouderij. Wij kiezen voor zo diervriendelijk en natuurvriendelijk mogelijk boeren. Wij willen samen met de omliggende gemeenten in de Achterhoek de megastallen terugdringen

Wel dient er voldoende ruimte te zijn tussen de verschillende biologische bedrijven, zodat er geen concentratie en verkapte megastallen ontstaan. Ook moet er oog gehouden worden voor de natuur tussen deze bedrijven.

Landbouwtransitieloket

Er zou een loket moeten komen voor de boerenbedrijven die willen omvormen, afbouwen of stoppen. Zodat er vanuit de gemeente zicht is op wat er leeft onder deze beroepsgroep, waar de knelpunten liggen en natuurlijk om de vergroening te stimuleren en te (laten) subsidiƫren

Er zijn natuurlijk ook boerenbedrijven waar het lastiger is om producten te verkopen of om een camping te starten. Voor hen zouden er mogelijkheden moeten zijn om hun bedrijf te vergroenen.

Maar ook een mobiel zonnepark op braakliggende terreinen of zo geplaatst zodat er geiten, kippen en/of schapen kunnen lopen. Ook is de productie van waterstof een manier om de energietransitie vanuit de boerderij te stimuleren.

Het stikstof-verhaal is iets dat al tijden als last boven de boerenbedrijven hangt. De enige manier om dit op te lossen is om in gesprek te gaan en te blijven. Zij kennen de omgeving, weten waar in te kunnen grijpen en hoe dit oplossen zonder dwang vanuit Den Haag. Als er mogelijkheden zijn om landbouwgronden te integreren met de natuur dan moeten we dat niet nalaten.

 

Back To Top