Skip to content

Wonen

Wij zijn een voorstaander van het ontwikkelen van woning(verbouw) programma’s samen met woongroepen, projectontwikkelaars, gemeente(n) en woningbouwcorporaties. Lang leegstaande scholen en kantoorgebouwen dienen geschikt gemaakt te worden voor een woonfunctie.

Lokaal Belang Doetinchem wil dat de juiste woning op de juiste plek wordt gebouwd. Dorps- en wijkraden krijgen daarom een belangrijke rol. Samen met de inwoners zou de behoefte goed besproken moeten worden

Betaalbare woningen

Omdat er weinig nieuwe woningen worden gebouwd voor starters en alleenstaande zou minimaal 25% van de huizen onder de 200.000 moeten worden gebouwd of woningen die gericht zijn voor sociale huur. Daarnaast moeten we ook serieus kijken naar tijdelijke woningen.

Tijdelijke woningen

Door het plaatsen van verplaatsbare, circulaire en betaalbare kunnen we de woningnood gelijk aanpakken. Woningen kunnen beschikbaar worden op verschillende (tijdelijke) locaties en tegen een aantrekkelijk prijs.

Ombouwen bestaanden complexen

Lokaal Belang Doetinchem ziet een grote kans in het ombouwen van bestaande gebouwen tot woonvormen, in de aankomende jaren komen er diverse gebouwen leeg te staan.

innovatieve woonvormen

Lokaal Belang Doetinchem vind dat er samen met inwonersgroepen gekeken moet worden naar innovatieve woonvormen en waar nodig dat deze worden ondersteund door de gemeente.

Lokaal Belang Doetinchem wil in eerste instantie 5 kleinere locatie aanwijzen waar plannen ontwikkeld mogen worden rondom wonen door inwoners van onze gemeente.  Inwoners en gemeente werken hierin samen om een goed en uitvoerbaar plan te ontwikkelen, hierbij moet gekeken worden naar wat er kan en niet wat er niet wat er niet kan.

Zo lang mogelijk thuis kunnen wonen

Lokaal Belang Doetinchem wil bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk in de thuissituatie blijven wonen. Woningen dienen zoveel mogelijk levensloopbestendig te zijn. Het wonen van ouderen bij kinderen dient te worden bevorderd door een eenvoudiger en soepeler vergunningenbeleid bij verbouwingen, nieuwbouw en plaatsen van zorgunits voor ouderen die bij hun kinderen willen wonen.

Back To Top