Skip to content

Bereikbaar Doetinchem

Lokaal Belang Doetinchem vindt bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling en toerisme en ijvert daarom voor een optimale bereikbaarheid van de regio, zowel fysiek als digitaal.

Onder fysieke bereikbaarheid vallen onder andere infrastructurele voorzieningen, openbaar vervoer en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en winkelcentra.

Goede digitale bereikbaarheid is cruciaal om de ambities van Smart Werken te realiseren. Voor een landelijk gebied als de Achterhoek is digitale bereikbaarheid van belang mede door de ontwikkeling dat wij nu maar ook in de toekomst steeds vaker meerdere dagen vanuit huis werken.

Een goede bereikbaarheid is van economisch belang omdat bewoners van buiten de Achterhoek die makkelijk naar de Achterhoek kunnen komen eerder werk aan nemen in de Achterhoek  en/of Doetinchem. Deze werknemers zijn op termijn dan ook weer eerder geneigd naar de Achterhoek en/of Doetinchem te verhuizen.

Digitale infrastructuur

Glasvezel aanleggen is cruciaal voor vele partijen: inwoners, (agrarische) bedrijven, zorgaanbieders en scholen. Bijvoorbeeld om zorg op afstand te kunnen bieden en boeren hun dagelijks werk te laten doen op hun bedrijven met allerlei ICT-toepassingen. Ook voor kwalitatief hoogwaardig, modern onderwijs is een snelle internetverbinding noodzakelijk. Doelstelling is een optimale en toekomstbestendige ontsluiting van het buitengebied via breedband.

Doetinchem in de as van het kruis

DE A18/N18 vormt  een van de twee belangrijke ontsluitingen voor Doetinchem. De andere ontsluiting is de route Deventer(A1) – Zutphen – Doetinchem – ’s-Heerenberg (A3 i Duitsland).

Samen vormen deze twee verbindingen een kruis. In het midden van het kruis ligt Doetinchem. Hierdoor heeft Doetinchem verbindingen in alle windstreken. Lokaal Belang Doetinchem vindt dat hier veel meer op moet worden geanticipeerd maar ook buiten de gemeentegrenzen.

Bijvoorbeeld door te lobbyen bij de Provincie voor een betere doorstroming van de routes richting A3 (Duitsland) en A1. Het voornemen van de Provincie om 60 km/u in te stellen tussen Zutphen en Deventer (A1) is dus niet in het belang van de Achterhoek en Doetinchem.

Doel is het verkorten van de reistijd van en naar economische centra en hoger onderwijs in de omgeving van de Doetinchem en in de Achterhoek, dankzij een snelle hoofdinfrastructuur.

Belangrijke projecten in dit kader zijn de verdere opwaardering van de route Europaweg-Liemersweg en Energieweg en de aanleg van de spoortunnel. Vooral belangrijk bij de start van de  regio-express.

Vervoer gevaarlijke stoffen en vrachtverkeer

In Doetinchem is het vervoer van gevaarlijke stoffen niet beperkt. Dat betekent dat elke vrachtwagen met elke stof overal mag rijden. Wij vinden dat er een duidelijke visie moet komen gevolgd door een plan dat uitgevoerd wordt waar wel en niet gereden mag worden met gevaarlijke stoffen. Wij vinden dan wel dat dit verbod door de politie wordt gehandhaafd.

Ook willen wij nadrukkelijk de politie vragen te handhaven op wegen met een vrachtverkeerverbod zoals op de Haareweg en de Kruisbergseweg.

Aanpakken verkeershufters

In overleg met de politie meer werk maken van de verkeersveiligheid en van de sociale veiligheid in het verkeer. In wijken en buurten wijkagenten inzetten met ondersteuning door handhavers en verkeersouders bij de scholen en op thuis-school routes. De pakkans van verkeershufters moet omhoog. De burgemeester moet meer prioriteit bepleiten bij de politie en wat ons betreft hier ook duidelijke afspraken over maken.

Wijkgericht strooien

We kunnen in Doetinchem niet elke weg en stoep strooien of sneeuwvrij maken. Burgers hebben hierin ook een taak door de stoep voor hun eigen huis sneeuwvrij te maken.

De hoofd en hulpdienstroutes worden natuurlijk door de gemeente gestrooid. Maar in buurten en dorpen kan juist de buurt/dorp zijn kracht tonen door de gladheidbestrijding deels zelf te organiseren . Door in de buurt zoutdepots in te richten aan het begin van de winter kunnen vrijwilligers daar strooien waar de buurt het belangrijkste vindt. Door de inzet van vrijwilligers kans sneller en adequater op meer plekken worden gestrooid.

Parkeren

Doetinchem moet een uitnodigende stad worden en zorgen voor voldoende parkeerruimte voor bezoekers. Afschaffen van parkeergeld is geen optie omdat parkeerplaatsen het dichtste bij de winkels en centrum door werknemers van de bedrijven worden gebruikt. Bezoekers van het centrum  vinden dan alleen parkeerplaatsen verder weg van dat centrum.

Een mogelijkheid is om samen met de ondernemers  een teruggave regeling voor parkeergeld in te richting bij bestedingen. Hierdoor kunnen de ondernemers zich onderscheiden en door samen te werken ontstaat een aantrekkelijke regeling voor bezoekers van ons centrum.

Back To Top