Skip to content

Vragen naar aanleiding van de misdaadenquête van het AD

8 maart was er een informatieve bijeenkomst waar de politie de cijfers kwam toelichten.

Was bijzonder positief verhaal, lastig was wel dat essentiële vragen niet konden worden beantwoord. Bv  bij mishandeling en bedreiging zou je toch verwachten dat de vraag of hierin huiselijk geweld was opgenomen beantwoord kon worden en anders zou dit cijfer toch op geen enkele wijze juist zijn. Deze vraag kon net als veel andere niet beantwoord worden. En dan komt de misdaadenquête en wat blijkt doetinchem is met stip de top 100 onveilige steden binnengevlogen. Van 121 naar 91. Nog een paar jaar zo en de top 10 moet haalbaar zijn. En dan komt politie na publicatie met de mededeling daalt wel in doetinchem maar minder hard dan in de andere steden. Dan zou je je toch afvragen hoe kan dat.  wat doen die andere steden beter? En het zou met name om het uitgaansgeweld gaan wat veel inzet vroeg. Merkwaardig in weekend voor dat uitgaansgeweld, bedienen wijken en dorpen en achterhoek 3 wagens inzetbaar. Bovendien zouden de cijfers dan nog veel slechter zijn want dan is huiselijk geweld niet opgenomen (iedere 10 minuten ergens in Nederland uitruk hiervoor) en laten we wel wezen onze vragen en kritiek gaan niet om de mensen op straat wij hebben grote waardering en respect voor hen. Het gaat om het beleidsgedeelte, de beleidssector is nu aan zet en moet met goede maatregelen komen.  En nu zullen er wel weer kreten opgaan centrum volzetten met camera’s en opgelost, maar zo werkt het niet dan moet je getrainde mensen hebben om de beelden te lezen en mensen om op te treden. In onze optiek is een integraal veiligheidsbeleid noodzakelijk waar alle dus ook die aspecten aan de orde komen, en dan niet een situatie waarbij de raad aan bod komt als er een kant en klaar voorstel ligt maar al bij de ontwikkeling ervan. Dit alles leidt bij ons tot de navolgende vragen

Vraag 1:

Kan de Portefeuillehouder de relatie in dalen en stijgen tussen de verschillende misdaadcijfers voor Doetinchem verklaren of toelichten?

Vraag 2:

Heeft de stijging van de cijfers voor mishandeling en bedreiging met het uitgaan te maken? Onder het mom meer mensen die uitgaan en dus ook meer mishandeling/bedreiging? En Als het niet met uitgaan heeft te maken is dan bekend waar de meeste mishandelingen en bedreigingen wel voor komen?

Vraag 3:

Hoe kan het dat de politie bij haar laatste rapportage in deze raad, deze cijfers en ontwikkelingen niet paraat had en kenbaar maakte, en vanuit  onze verbazing hierover vragen wij ons af Welke maatregelen en op welke termijn u samen met de politie voornemens bent te treffen om deze stijging terug te dringen? Ik neem tenminste aan dat er  extra maatregelen komen, of niet? En bent u bereid de raad reeds aan het begin van het proces te betrekken?

Fractieondersteuner Lokaal Belang Doetinchemchem | SVON | Veteraan | NS

Back To Top