Skip to content

LBD stelt vragen over Domus

Het mes incident op 20-07-2018 heeft in Wehl veel opschudding veroorzaakt. Ook wij zijn als politiek verantwoordelijken benaderd en bevraagd. Daarom heeft de fractie van Lokaal Belang Doetinchem de volgende vragen:

 1. Regelmatig melden bewoners incidenten. Van dealen rondom het gebouw, het lastig vallen van kerkhofbezoekers, vernielingen op het kerkhof tot grof drankgebruik in trein, station en in de omgeving.
  A. Hoeveel incidenten zijn er bij de gemeente gemeld in respectievelijk 2016, 2017 en 2018?
  B. Is de aard van deze incidenten anders (ernstiger) dan de incidenten in bv 2011 en 2012?
  C. In hoeverre passen deze incidenten in het beeld van de incidenten zoals ze worden gemeld uit de rest van Wehl? (Meer of minder ernstig)
  D. Is er een afspraak dat alle incidenten moeten worden gemeld en kunt u garanderen dat dit wordt nagekomen?
  E. Heeft de politie een overzicht van gemelde incidenten die aan Domus bewoners kunnen worden toegeschreven?
  F. En kan deze lijst getoetst worden bij de bewoners rondom de Domus?
  G. Als de bewoners melden dat er veel meer incidenten zijn geweest “maar er wordt toch niets mee gedaan” onderschrijft u dan onze visie dat de afspraken rondom Domus moeten worden heroverwogen?
 2. Een van de verhalen is de veronderstelling dat er ondertussen “zwaardere” gevallen gehuisvest worden in de Domus waardoor de afspraken niet meer dekkend zijn?
  A. U geeft aan dat pas in 2018 er “complexere gevallen”zijn komen wonen. Is dit pas in 2018 of speelt dit al langer.
  B. Is aan u gemeld dat er zwaardere gevallen gehuisvest worden in het Domus pand.
  C. Heeft u hierover overleg gehad met het Leger des Heils?
  D. Heeft u hiermee ingestemd?
  E. Zijn de afspraken uit 2011 nog steeds geldig en handelt de Domusleiding nog naar deze afspraken?
  F. U vraagt zich af of de huidige doelgroep nog wel past binnen de gemaakte afspraken in 2011. Hoe lang vraagt u zich dit al af?
 3. Er gaan veel verhalen in Wehl. Terecht maar ook vaak onterecht waardoor er veel (onnodige) onrust ontstaat.
  A. Op welke wijze gaat de gemeente in overleg met de bewoners van Wehl om de lucht te klaren op korte termijn?
  B. Overleg in het najaar, bent u het met ons eens dat zulks veel te laat is omdat er nu grote onrust is en dat laat u dan veel te lang voortbestaan.
  C. In hoeverre is er de afgelopen tijd overleg met de portefeuillehouder veiligheid geweest en is hij bij eventuele maatregelen betrokken?

Raadslopvolger voor Lokaal Belang Doetinchem | Werkzaam bij RWS als intern opdrachtgever (regisseur) & adviseur infra en verkeer. | VVN afd. Doetinchem

Back To Top