Skip to content

Artikel 38 vragen over Domus-huis Wehl

Al langere tijd bereiken ons steeds meer signalen over incidenten in Wehl rond de Domus.

Na het zoveelste incident hebben wij art 38-vragen gesteld. Helaas hebben wij diverse malen moeten reclameren, omdat er geen enkele reactie kwam en als er een reactie kwam met nieuwe datum dat wij antwoorden zouden ontvangen  werd dat wederom niet nagekomen.

Maar dan komt er onder motto kennelijk beter laat dan nooit een schrijven. Dan zijn de verwachtingen hoog gespannen, want er is immers wel heel lang de tijd genomen. Na de reactie gelezen hebben de zijn wij eerst in de Van Dale maar gaan lezen of wij een verkeerde definitie van beantwoorden hadden.

Dit had toch niet zo lang hoeven te duren?  En dan wordt het gênant. Bij 1 van de vragen wordt gesteld over 2016 en 2017 geen incidenten bekend. Dezelfde dag plaatst men cijfers over incidenten in diezelfde jaren in het BIS voor behandeling op 12 september (en ze waren er niet?!) maar wel geplaatst in besloten BIS, dat dan weer wel, en het zijn er dan wel nog al een aantal,  gemiddeld bijna 100 per jaar. Wel vreemd dat wij via meldingen vanuit Wehl bijna het dubbele hadden. Hoe kan dit? Dit zouden wij toch wel willen weten, toch?

Er is geen andere categorie hulpvragers? Maar in de antwoorden verderop blijkt het wel te gaan om veel zwaardere gevallen. De ringen zijn losgelaten, het veto gewelds- en zedendelinquenten is los gelaten en dan zou er geen andere categorie hulpvragers zijn?  Ik kan zo nog wel even doorgaan.

Wij hebben aanvullende vragen gesteld onmiddellijk na ontvangst van de antwoorden van het college, de reactie is wel consistent tot op heden, want van het front geen nieuws met andere woorden: geen enkele reactie!

Concluderend zou je kunnen stellen dat er alle aanleiding is om deze vragen te vervolgen met een interpellatie.  

Daarom hebben wij ook al een aantal moties klaarliggen variërende van opdracht om per direct voor de volle 100% aan de verordening te gaan voldoen, via ongenoegen en afkeuring, tot per direct sluiten.

Of en welke wij zullen indienen  zal afhangen van vervolg.

Duidelijk moet zijn dat de inwoners van Wehl niets te verwijten valt, maar ook de bewoners van de Domus niet, immers vanuit hun problematiek moet hen door de hulpverlener structuur geboden worden. Wel moeten wij stellen dat de gemeente verwijten te maken valt, maar vooral het Leger heeft op bijna alle fronten steken laten vallen en wat LBD betreft moet je de commerciële marktpartij welke het Leger is dat bij iedere tekortkoming dan wel overtreding van de verordening dat flink in de portemonnee moet gaan voelen. Ook  willen wij van de burgemeester de uitspraak horen dat hij bereid is om, als de veiligheid van mensen uit de Domus en/of inwoners van Wehl niet meer geborgd is van zijn bevoegdheid gebruik te maken om de Domus per direct te sluiten.

Voor wij verdere stappen willen zetten zoals een interpellatie willen wij eerst de inwoners van Wehl zich beeldvormend laten uitspreken, maar vooral ook willen wij de burgemeester alle kans geven het geheel te laten deëscaleren en de rust en veiligheid voor alle partijen te laten herstellen. Wij hebben op dit moment alle vertrouwen  dat de burgemeester daar in zal slagen en horen van inwoners van Wehl dezelfde geluiden.

Voor nu dus pas op de plaats, maar een ding moet heel duidelijk zijn:

Wehl Pikt het niet …

Raadslopvolger voor Lokaal Belang Doetinchem | Werkzaam bij RWS als intern opdrachtgever (regisseur) & adviseur infra en verkeer. | VVN afd. Doetinchem

Back To Top