skip to Main Content

Peter Lenters

Fractieondersteuner

Geboren in Overstegen, opgegroeid aan de Hoofdstraat in Gaanderen en uiteindelijk op Dichteren beland, waar ik sinds 2003 woon en sinds een paar jaar samenwoon.  Na mijn middelbare schooltijd bij Defensie terecht gekomen en 8 jaar als ziekenautochauffeur en gewondenverzorger gewerkt. In 2001 ben ik voor een half jaar naar Bosnië Herzegovina uitgezonden geweest, waar ik al het geleerde in de praktijk kon brengen.

Vanuit Defensie de beveiliging ingerold waar ik nu al een aantal jaren met plezier werkzaam ben. Zelfs binnen de beveiliging blijft de militaire achtergrond aanwezig, de discipline, het analytisch benaderen van opdrachten en snel overzien van situaties en daar dan zorgvuldig en snel op reageren.

Als geboren en getogen Doetinchemmer wil ik Doetinchem leefbaar houden met de vergrijzing en de vele kansen in het achterhoofd. Zorgen voor goede en betaalbare woningen, de jeugd binden en studenten de mogelijkheid bieden hier hun stages te lopen en hun eerste baan te vinden.

Een sterkte centrumstad is goed voor de regio en haar inwoners. Maar misschien wel belangrijker is het leefbaar houden van onze dorpen en buurtschappen, een sterk verenigingsleven en een goed winkelcentrum horen daarbij. Goed overleg met bijvoorbeeld de dorpsraden en ondernemersverenigingen is dan ook van groot belang. Verder kijken is ook nodig: buiten de regio, buiten de provincie en buiten onze landsgrenzen.

Hoewel ik al een aantal jaar mee loop voel ik mij een politiek groentje, maar heb ik een uitgesproken mening over de diverse politieke onderwerpen.  Veiligheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs hebben mijn bijzondere interesse. Daarnaast kan ik als veteraan en ex-geüniformeerde  vanuit Lokaal Belang Doetinchem een vertegenwoordiger zijn voor deze specifieke doelgroepen.

Met Doetinchem gaan we een roerige, maar mooie tijd tegemoet en die ga ik met veel plezier, positiviteit, maar zeker ook strijdbaar in! Lokaal Belang Doetinchem, lokaal betrokken samen in de Achterhoek!

Back To Top