Skip to content

Motie Artikel 1

De Nashville verklaring was in aanleg een stuk waarin een aantal dogmatische uiterst conservatieve theologen hun theologisch gedachtegoed op papier  hadden gezet. In Nederland is er een volledige scheiding van kerk en staat, een bijzonder belangrijk goed. En al vinden wij de verklaring verwerpelijk ,  pas toen de voorman van de SGP niet alleen deze verklaring tekende maar ook naar buiten onderschreef ontstond er een staatsrechtelijke situatie immers die scheiding werd overschreden.

Er is in Nederland een vrijheid van meningsuiting maar geen vrijheid van belediging of discriminatie. De verklaring schuurt wel heel dicht aan de grondrechten. Art 1 van de grondwet, je zou kunnen zeggen dat dit artikel landelijk  is wat de universele verklaring mondiaal is. Namelijk een waarborg soms zelfs letterlijk bijna een levensverzekering. Zolang we dat artikel volledig naleven kan en mag iedereen zijn wie hij/zij is.

Het lijkt LBD noodzakelijk na deze verklaring , maar ook na de in eerste instantie niet echt handige reactie van de gemeente voor iedereen uit te spreken hoe Doetinchem hier in staat. Namelijk Doetinchem staat volledig achter art 1 van de grondwet en verwerpt iedere uiting in woord, schrift of gebaar die strijdig hiermee is. In Gelderland heeft in het verleden het ambassadeursnetwerk art 21 grondwet bestaan, waar ik door raad voorgedragen jarenlang deel van heb mogen uitmaken helaas is het door gebrek aan belangstelling opgeheven. Wij mogen ons wel eens afvragen of dit maar ook de sfeer in de samenleving het niet wenselijk maakt opnieuw te trachten dit initiatief te doen herleven.

LBD zal vandaag in een motie de raad vragen zich uit te spreken volledig achter art 1 te staan, en iedere uiting in woord schrift of gebaar in strijd hiermee te verwerpen.

Ondernemer | Doetinchemmer | Betrokken | Fractievoorzitter Lokaal Belang Doetinchem | Programmateam Stadsfeest Doetinchem

Back To Top