Skip to content

KemperKip

In het buitengebied tussen Wehl en Doetinchem heeft de meerderheid van de raad ingestemd met de vestiging van een mega kippenbedrijf de zgn. ‘Kemperkip’. De fractie van LBD heeft zich hier tegen uitgesproken. Niet alleen is dit mega bedrijf (ca 13 schuren en 53.000 kippen) een aanslag op de natuurlijke omgeving, ook de volksgezondheid is in het geding.

De ggd  kan niet inschatten wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid op termijn. Dat alleen al is voldoende reden voor LBD om het kippenbedrijf in de nabijheid van een woonwijk af te keuren. Een recent verschenen artikel in dagblad ‘Trouw’(30-4-18 j.l.) bevestigt ons standpunt. En niet voor niets was een van de speerpunten van ons verkiezingsprogram: tegen de vestiging van ‘Kemperkip’.

Er is in die omgeving al meer stankoverlast en uitstoot van fijnstof en andere gifstoffen dan goed is voor een mens door omliggende varkensbedrijven en geitenbedrijven. Men zou de gezondheid van de bevolking moeten laten prevaleren boven het economisch gewin.

Dat de gemeentelijke overheid (meerderheid van de raad) hier aan voorbij gaat is voor LBD onbegrijpelijk en wij zullen ons dan ook blijven verzetten tegen de vestiging van dit soort grootschalige vervuilende bedrijven. Voor ons  heeft de volksgezondheid de hoogste prioriteit.

Fractieondersteuner Lokaal Belang Doetinchemchem | SVON | Veteraan | NS

Back To Top