Skip to content

Motie LBD Kruising fietsstraat Bilderdijkstraat

GENOEG IS GENOEG

Hoeveel ongevallen moeten er nog plaatsvinden, hoeveel gewonden en dodelijke slachtoffers voor wij de kruising aanpakken. De ongevallen maar vooral het laatste heeft bijzonder grote impact gehad binnen de fractie van LBD.

10 september 2018 was er een bijeenkomst van gemeente; IKC; politie en veilig verkeer volgens verslag zijn daar afspraken gemaakt over maatregelen die met spoed noodzakelijk waren om het gevaar terug te dringen. Zouden binnen 2 maanden worden uitgevoerd. Nog niet gedaan. Dat er geen geld is om nu de hele weg goed aan te pakken kunnen wij goed begrijpen, dat is echter geen reden om niet paar noodmaatregelen te treffen die voldoende veilig maken tot de gehele reconstructie kan plaatsvinden.

Wij hebben onze verkeersdeskundigen aan het werk gezet om met college me te denken want Probleem is dat het huidige ontwerp niet klopt.  Ook heb ik een verkeerspsycholoog naar het kruispunt laten kijken zijn mening was vernietigend, wil het opgelost worden was zijn visie moet men in het hoofd van de weggebruikers gaan kijken en hun gedrag beïnvloeden.

Zorg voor betere zichtlijnen en verlichting; breng kleuren aan waardoor gebruikers kruising kunnen lezen en vooral: breng de snelheid van de weggebruikers op fietspad fors naar beneden om op kruisende weg meer reactietijd te geven. Zijn nu afgeleid en bezig om de kruising te lezen.

LBD heeft over deze motie en de aanpak uitvoerig en constructief overleg gehad met de portefeuillehouder. Wij vinden het bijzonder positief dat de portefeuillehouder het belang van een verkeersveilige oversteek onderkent en bereid is waar mogelijk maatregelen te treffen. Immers niemand zit op ongelukken en zeker dit soort zware ongevallen te wachten. 

Helaas moeten wij ook vaststellen dat welke maatregel dan ook nooit helemaal ongevallen kan en zal voorkomen, maar wel veel verminderen. Wij hopen dat deze motie college helpt bij het snel en voor zo min mogelijk kosten, gezien de financiële situatie van de gemeente, veilig maken van deze kruising

Deze motie is aanghouden, wil je de motie lezen klik hier, wil je het debat terugkijken: https://besluitvorming.doetinchem.nl/vergaderingen/gemeenteraad/2020/24-september/19:30

Raadslopvolger voor Lokaal Belang Doetinchem | Werkzaam bij RWS als intern opdrachtgever (regisseur) & adviseur infra en verkeer. | VVN afd. Doetinchem

Back To Top