skip to Main Content

Terugblik gemeenteraad 31 oktober

Op de agenda stond het voorstel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten, Wij werden geconfronteerd met signalen, die blijkens kadaster overigens bleken juist te zijn, dat in Wehl een kavel is aangekocht en plan is daar grote aantallen polen te huisvesten.

Kennelijk heeft het college van de problemen met de Domus niet veel geleerd de manege is in mei al aangekocht! Openheid is er niet gekomen en uitsluitend doordat wij het op het spoor kwamen, ligt het nu op tafel. Draagvlak was bij domus door de overvaltactiek op voorhand al weg.

Wij vrezen dat door dezelfde aanpak ook deze mensen als het doorgaat geen kans meer hebben op acceptatie. Daarom willen wij volledige openheid naar de inwoners bij iedere stap en hen er bij laten betrekken.

Lokaal Belang Doetinchem is niet geheel onbekend met de Poolse gemeenschap wij hebben met hen over deze voornemens gesproken, zonder uitzondering was men fel tegen. Een Poolse mevrouw stelde: wij worden als slaven behandeld, we zijn dan wel Slavisch maar dat betekent niet slaven.

Lokaal Belang Doetinchem pleit voor kleinschaligheid, maximaal 5 per woning en verspreid over een gebied. Eigenlijk zouden zij in reguliere woningen en appartementen moeten kunnen wonen en zou hiervoor bijvoorbeeld een organisatie als Sité een belangrijke taak liggen.

Ook op de agenda stond cameratoezicht. Lokaal Belang Doetinchem, vind dat iedereen veilig moet kunnen uitgaan in Doetinchem. Door cameratoezicht waren de daders beter en sneller in beeld gekomen. Lokaal Belang Doetinchem is een voorstander van goed cameratoezicht daarom hebben wij ook voor de motie gestemd.

Henri-George Moïze De Chateleux

Henri-George Moïze de Chateleux

Fractievoorzitter Lokaal Belang Doetinchem

Back To Top