skip to Main Content
Doetinchem Werkt Samen?!

Doetinchem werkt samen?!

Na de verkiezingen hebben alle fracties zowel in gesprek met informateur als in duidingsdebat hun visie en speerpunten aangegeven. Daarna  werd het weken doodstil . Dat mag maar wekt wel verwachtingen. Op enig moment werden alle fracties uitgenodigd om input te geven over aantal steekwoorden. Die mochten we niet van tevoren weten om met de fractie te kunnen overleggen want zoals de formateur uitsprak dan staat het de volgende dag in de krant.  Heel mooi zo’n blijk van vertrouwen in de oppositie en heel hoopgevend voor de rest van de periode. Ook werd gesteld dat na de bijeenkomst de beoogde coalitie bij elkaar zou komen, zou gaan overleggen en daarna 1e concept akkoord schrijven gevolgd na enige versies door definitieve versie personele invulling en witte rook na ongeveer 2 weken.  Verbijsterend was te zien dat slecht een paar uur later al de mededeling habemus coalitie en personele invulling werd gepubliceerd . Kon de oppositie pas na weekend op maandag krijgen en er moest vandaag al de raadsvergadering volgen. Waarom die haast? Om te voorkomen dat oppositie zich goed kon voorbereiden? En dan is volgende stap dat het er maandag niet is, vandaag pas en wij het maar met digitale versie moesten doen. Samen werken??

En dan de inhoud: het akkoord? Nee het moest agenda heten. Laten we het dan maar op agendaatje houden.  Zelden zo’n inhoudsloos stukje gelezen. Begrijp nu wel waarom de oppositie werd uitgenodigd, want kennelijk was er nu al zoveel politieke bloedarmoede in de coalitie dat men bij de oppositie een politieke bloedtransfusie  wilde halen om er tenminste nog iets van te maken.  

Van een nieuwe coalitie verwacht je ambitie energie en dynamiek.  Het stukje bestaat uit nergens onderbouwde oneliners, vaag en oppervlakkig U heeft bij alles oog en aandacht voor; waar het om gaat, is wat je doet Prachtige reclameslogans maar het lost niets op,  maar praatjes vullen geen gaatjes.

Volgens het stuk gaat u veel agenda’s maken, dat ligt vanavond toch al voor? Had het daar in moeten staan of is het stuk van tafel? U stelt te vertrouwen op vruchtbare samenwerking met gemeenteraad, maar die bestaat toch ook uit de oppositie? En wat u onder samenwerken verstaat, hebben wij kunnen ervaren.

U wilt de woonvisie actualiseren? En weer is er aandacht voor. De woningmarkt staat roodgloeiend, er zijn niet meer een aantal huizen voor een koper maar aantal  kopers voor een huis. Resultaat sterk stijgende prijzen en het onbereikbaar worden van woningen voor oa starters. Er is grote behoefte aan betaalbare woningen. In Wehl, Nieuw Wehl en Gaanderen worden mensen gedwongen buiten hun dorpen te verhuizen omdat er geen woningen zijn. Wij willen dat daar jaarlijks gebouwd wordt in die mate dat in de behoefte wordt voorzien. U doet er niets aan en wij zullen bij begroting met voorstellen komen om dat wel te doen.

Duurzaamheid: u wilt in 2030 energieneutraal zijn. Uw ontroerende inspanning is dat u gaat meedoen aan een pilot … Wij zijn onder de indruk.  Maar geen visie of voorstellen hoe. Ook daar zullen wij bij begroting dan wel zelf met voorstellen komen.  

Sterke samenleving?   Ook hier heeft u oog voor, prachtig! Maar wat gaat u doen?  U bent kennelijk ineens verrast dat de financiële problematiek groter is dan verwacht.

Van welke planeet komt  u dan?! Er wordt in dit huis door sommigen steeds op gehamerd  Zelf heb ik afgelopen periode nog een door de raad aangenomen motie ingediend waarin wij mensen met schuldenproblematiek wilden helpen.  U vindt het kennelijk heel belangrijk uitkeringen terug te dringen.  Uitgangspunt moet zijn mensen aan banen te helpen, dan neemt het aantal uitkeringen vanzelf af. Hier lijkt doel simpelweg een bezuinigingsoperatie!  Bij voorliggende stuk krijgen wij de indruk dat de komende periode er veel meer mensen in armoede en problematische schulden zullen komen en  Doetinchem steeds meer zal afglijden van de positie waarin het sociaalste gemeente van Nederland was. 

Resumerend:  zoals al gesteld is het alleen een tsunami van plannen en visies. Vorige periode heeft u nogal wat bomen  uitgedeeld … of was het uitgeleend, omdat u ze nodig had voor het papier van al die stukken?  Er gebeurt kennelijk niets en u komt alleen met praatjes.

Henri-George Moïze de Chateleux

Fractievoorzitter Lokaal Belang Doetinchem

Back To Top